HELP DE HULPDIENSTEN

LAAT U NIET VERRASSEN…
WORD TIJDIG GEWAARSCHUWD VOOR NADERENDE HULPDIENSTEN!

Target Blu Eye is een uniek en wereldwijd gepatenteerd verkeersveiligheidssysteem dat u tijdig waarschuwt voor naderende hulpdiensten. Ook als de hulpdienst géén zwaailicht en sirene voert. Met Target Blu Eye wordt u gewaarschuwd via een akoestisch signaal en met een signaalsterktemeter op het bedieningsdisplay. Hierop kunt u in één oogopslag aflezen of de hulpdienst dichterbij komt of zich van u verwijdert.

Target Blu Eye: beproefd verkeersveiligheidssysteem

Target Blu Eye is gebaseerd op TETRA technologie, de basis voor het C2000 netwerk van de Nederlandse hulpdiensten. Dankzij deze geavanceerde technologie bent u er met Target Blu Eye van verzekerd dat u vroegtijdig wordt gewaarschuwd voor naderende hulpdiensten. Waardoor u niet wordt verrast en tijdig kunt anticiperen. Het beproefde verkeersveiligheidssysteem Target Blu Eye herkent de aanwezigheid van:

 • Politievoertuigen (surveillancewagens, KLPD en onopvallende politie-auto’s)
 • Politiemotoren
 • Ambulances
 • Brandweerauto’s 

Met het verkeersveiligheidssysteem Target Blu Eye verhoogt u niet alleen uw eigen verkeersveiligheid, maar ook de verkeersveiligheid van overige weggebruikers en uiteraard de hulpdiensten zelf. Ga voor uitgebreide informatie over het Target Blu Eye verkeersveiligheidssysteem naar productinformatie

TARGET BLU EYE: GEBASEERD OP TETRA TECHNOLOGIE

Het innovatieve verkeersveiligheidssysteem Target Blu Eye bestaat uit een centrale unit, een bedieningsdisplay en een antenne. Het systeem is gebaseerd op TETRA technologie, de basis voor het C2000 netwerk van de Nederlandse hulpdiensten. Nadert een hulpdienst, zoals politie, brandweer of ambulance u, dan wordt u tijdig gewaarschuwd.  Zowel via een akoestisch signaal als met een signaalsterktemeter op het bijzonder overzichtelijke bedieningsdisplay waarop u in één oogopslag kunt aflezen of de hulpdienst dichterbij komt of zich van u verwijdert.

Akoestische waarschuwingen

Het C2000 systeem dat door de Nederlandse hulpdiensten wordt gebruikt, kent vier typen communicatievormen.  Target Blu Eye herkent elk van deze vier typen en genereert vier akoestische waarschuwingssignalen die de bestuurder attenderen op de aanwezigheid van een hulpdienst in de nabije omgeving. Ga voor nadere informatie naar de gebruikersmanual van Target Blu Eye.

Visuele waarschuwingen

Het verkeerssignaleringssysteem Target Blu Eye waarschuwt u ook visueel via vijf leds op het bedieningsdisplay. Als een hulpdienst u nadert, ongeacht van welke richting, krijgt u aan de hand van de leds op de signaalsterkte indicator een indruk hoe ver de betreffende hulpdienst van u is verwijderd.  

Gevoeligheidsmodi

Op het bedieningsdisplay van het Target Blu Eye signaleringssysteem kunt u twee gevoeligheidsmodi selecteren:

Highway mode: deze modus heeft de hoogste mate van signaleringsgevoeligheid. In deze modus signaleert Target Blu Eye de hulpdiensten van grotere afstanden dan in de City mode.
City mode: deze modus heeft een lagere signaleringsgevoeligheid en wordt aangeraden voor gebruik in het verkeer binnen de bebouwde kom.

De afstand waarop Target Blu Eye een hulpdienst signaleert varieert van enkele honderden meters tot ongeveer één kilometer. De exacte afstand is afhankelijk van de geselecteerde gevoeligheidsmodus, de door de hulpdienst gebruikte C2000 communicatievorm en de verkeerssituatie.

Klik om deze tekst te bewerken...

DE VOORDELEN VAN TARGET BLU EYE

 • Waarschuwt tijdig voor nadere hulpdiensten, zoals brandweerauto's, ambulances en zowel opvallende als onopvallende politie-auto's
 • Voorkomt onvoorspelbare en gevaarlijke manoeuvres
 • Verhoogt de verkeersveiligheid van uzelf, hulpdiensten en overige weggebruikers
 • Voorkomt materiële schade en letselschade
 • Zorgt voor een snellere doorgang van hulpdiensten
 • Maakt voor u inzichtelijk of hulpdiensten u naderen of zich juist van u verwijderen
 • Draagt bij aan een ontspannen en comfortabele rijstijl
 • Is bijzonder gebruiksvriendelijk
 • Vergt weinig ruimte en is eenvoudig te installeren
 • Wordt geleverd met twee jaar garantie

 

Naam
E-mail
Bericht